luni, 25 ianuarie 2016

DESTEPTA-REA!

Militarismul exagerat, Pacea şi prosperitatea noastră La nivelul anului 2016, arsenalele nucleare secrete numără peste 100.000 de lovituri mai mari sau mai mici, deţinute în mod neuniform şi asimetric de diferite state. Cea mai mare dislocare este pe teritoriul Uniunii Europene al Rusiei şi Statelor Unite. Forţa totală a arsenalului nuclear este estinată la 10 la puterea 42 de tone TNT, forţă ditructivă ce poate distruge de câteva zeci de ori regnul viu de pe planeta noastră pentru câteva mii de ani. Factura nucleară a omenirii este de 88.000 miliarde euro, sumă suficientă pentru ca fiecare familie de pe glob sa aibă o vilă de locuit cu 6 camere, un SUV o barcă cu motor, două motociclete, câteva hectare de teren cultivabil şi un mic iaz cu peşte. Dacă se mai adaugă 54.000 miliarde euro, reprezentând celelalte stocuri de arme clasice, ar rezulta că fiecare familie de pe glob ar avea în cont la o bancă un capital de lucru de 250.000 de euro, bani cu care să-şi întreţină şi să-şi educe familia, să investească în producerea mijloacelor de trai moderne, să se hrănească, să se îmbrace si să aibă grijă de sănătate. Luată stricto senso această problemă, sau privită din exterior aceste investiţii sunt considerate ca nejustificate nici sub aspect moral, social sau economic. Dacă se menţine ritmul actual de creştere a cursei înarmărilor la nivelul anului 2020, pentru cine-l va mai apuca, totalul costurilor militare din toate timpurile vor fi de 180.000 miliarde euro, care raportat la aproximativ 9 miliarde de pământeni este de peste 2000 euro pe cap de locuitor. Această sumă este astronomică, dacă ne gândim că se cheltuiesc abia 0,50 euro pentru vaccinearea copiilor în lume, şi doar 0,05 euro pentru ecologizarea planetei.
La nivel planetar, totalul forţelor active şi de rezervă de poliţişti, militari, agenţi de securitate guvernamentali sau civili, al agenţilor de pază sau persoane care lucrează în industria de apărare, ordine publică şi siguranţă, împreună cu aparatul administrativ din comandamente şi ministere este de 256 milioane de persoane. Se pune firesc întrebarea dacă aceste persoane ar lucra spre exemplu în construcţii sau în alte ramuri ale economiei, nivelul de trai al umanităţii ar cunoaşte progrese semnificative. Oare cine generează aceată teamă sau supiciune, pentru a obliga guvernele unor state să facă aceste cheltuieli nejustificate? Răspunsul poate fi găsit în sutele de rapoarte secrete puse pe masa şefilor de state şi de guverne, elaborate anume pentru a întări gradul de discordie şi antagonisme dintre diferite state, regiuni, etnii, categorii sociale, religii, etc., Climatul de suspiciune şi de teamă este alimentat constant. În acest context, politica externă a României din perioada pre-gorbaciovistă a fost focusată pe doctrina pacifistă exprimată de marele diplomat Nicolae Titulescu încă din 1936, prin discursurile acestuia la Liga Naţiunilor, dar şi ulterior prin stingerea războiului din Vietnam şi Corea, a războaielor din Orientul Apropiat şi menţinerea în Europa a unui climat de pace şi cooperare dintre popoare cu diferite regimuri politice. România a fost un fator pacificator la nivel global, până când globaliştii au ştrapat acest deziderat, nou nemaicontând sub raportul dreptului umanitar aplicat.
După 1990, Românie a dat un semnal întergii omeniri, prin lichidarea producţiei militare de apărare, a desfiinţării unităţilor şi marilor unităţi militare şi reducerea efectivelor la aproape 15%, reducerea cheltuielilor militare de la buget, şi tăierea pensiilor şi soldelor militarilor care acum sunt cele mai mici din Europa chiar din întreaga lume. Cercurile teutocrate (asemenea cavalerilor teutoni din epoca medievală) de la Bucureşti, şi-au doar pentru ei salarii de 5.000-7.000 euro pe lună, în timp ce un militar angajat abia primeşte 200 euro pe lună fiind trimis în teatre de operaţiuni, pentru interesele unor corporaţii transnaţionale, sacrificându-şi viaţa practic pe nimic, în timp ce de exemplu un luptător din Legiunea Străină din Franţa primeşte lunar 4.500 euro pe lună. Cum actualul pogrom împotriva militarilor activi şi în rezervă din armata ţării este în plină desfăşurare, există temeri că în curând se vor constitui tribunale militare excepţionale ce vor judeca făptuitorii crimelor comise împotriva populaţiei civile şi militarilor români, deoarece nimeni nu poate justifica această situaţie distimică în care în ţara cea mai bogată din Europa să existe cel mai scăzut nivel de trai şi lumea efectiv să moară de foame sau de frig, în timp ce opulenţa guvernanţilor, parlamentarilor dar şi a profitorilor tranziţiei să nu mai aibă margini.
Ori dacă nici acum nu se trezesc sentimentele de redeşteptate naţională şi socială, românii vor pieri pe limba lor, meritându-şi soarta de pribegi şi cerşători la porţile guvernanţilor care nu-i aud şi nu-i văd bine. Lipsa de unitate a mişcărilor revendicative din rândul civililor şi militarilor şi trădarea unor lideri în scopuri meschine, a condus la decredibilizarea cererilor justificate ale acestora. Există canale media ostile militarilor şi civililor defavorizaţi, care nu facilitează dialogul dinte putere şi popor. O nouă dicatură se prefigurează la orizont, dictatura teutocrată, iar populaţia va cunoaşte noi şi noi curbe de sacrificiu. Uniţi vom învinge, dezbinaţi niciodată. Ne pronunţăm pentru topirea arsenalelor militare, reducerea costurilor militare la nivel global, iar din sumele ecomomisite să se imbunătăţească nivelul de trai al civililor şi militarilor români activi şi rezervişti de la toate structurile de apărare, siguranţă, ordine publică, etc.

sâmbătă, 23 ianuarie 2016

CONSPIRATII SI CONSPIRATORI

Societatea civilă în general prin reprezentanţii lor, asociaţiile profesionale de magistraţi inclusiv militari, jurişti, avocaţi, grefieiri, funcţionari publici, de poliţişti, jandarmi, militari, au solicitat organelor abilitate să facă cercetări asupra unei organizaţii neguvernamentale intitulată bombastic “Sindinatul Cadrelor Militare Disponibilizate” care de peste 10 ani desfăşoară acţiuni contrare odinii constituţionale, a legilor speciale, a regulamentelor militare şi a ordinelor ministerelor de interne, justiţie şi de apărare. Această structură, cu sediul central în Bucureşti, numără mai multe filile judeţene, cu un efectiv de circa 32.750 membri cotizanţi, care plătesc o cotizaţie lunare totală de 3.236.500 lei şi mai primeşte sponsorizări din afara ţării prin diferite conturi bancare off shore de circa 1,7 milioane euro, prin încălcarea legislaţiei în vigoare dar şi a normelor ce reglementează siguranţa naţională şi organizaţiile subversive finanţate din exterior. Încă de la înfiinţare, SCMD a ieşit în public şi în spaţiul virtual şi a declarat prin reprezentanţii săi că reprezintă marea masă de nemulţumiţi din armată şi poliţie din România, că luptă pentru drepturile sale prin acţiuni subversive, de subminare a puterii de stat, instigând cetăţenii să nu respecte puterile legislative, executive şi judecătoreşti, desfăşoară o propagandă susţinută împotriva Staleor Unite şi a Armatei USA, a Alianţei Atlanticului de Nord, a Uniunii Europene, sugerând în ochii opiniei publice, că dacă s-ar reface URSS şi noi am fi sub influenţa Rusiei, populaţia ar trăi mai bine, cerându-se explicit în mai multe luări de cuvând reocuparea statului nostru de armatele ruseşti, şi introducerea limbii ruse în şcoli, concomitent cu interzicerea limbii engleze şi franceze.
Liderul acestei organizaţii, a dislocat mii de pensionari bolnavi, invalizi, care au vârste înaintate, someri, persoane lipsite de adăpost, şi i-a convocat mai ales in condiţii meteorologice grele de frig, ploaie sau caniculă, să participe la adunări publice, pe străzi din capitală sau în faţa Guvernului României, prezentând o listă de revendicări care să producă bulversarea societăţii civile şi dezechilibre bugetare, ce ar putea genera o profundă criză în sistemul de pensii şi salarii pentru funcţionarii publici. Liderii acestei asociaţii a mai solicitat explicit, ca persoanele alese în mod democratic să părăsească funcţiile ce le ocupă aceştia, pentru a fi înlocuiţi prin lovitură de stat cu oamenii lor, cărăra le-a promis grade militare, salarii uriaşe şi pensii deosebit de mari. Din cauza lipsei de dialog şi transparenţă, deoarece liderii acestei structuri antistatale şi antiguvernamentale, sunt foarte greu de găşit, motivat de faptul că se ascund şi colportează zvonuri mincinoase, nu răspund la telefon, la scrisori, la mesaje, fiind văzuţi în compania unor persoane dubioase, care vor să reinvie fascismul şi garda de fier, mişcări radicale anrisemite şi antidemoctrate, s-au asociat cu agenţi iredentişti de la mişcarea Jobbic a lui Vona Gabor, cu care sunt în legătură ombilicală prin Alexandr Dugin, un cetăţean rus controversat, care se autointitulează eminenţa cenuşie a Kremlinului, sindicatul acesta desfăşoară acţiuni conspirate dar focusate pe destabilizarea statului, decredibilizarea armatei şi a altor instituţii de stat.
Fapte penale de pericol public extins comise de aceste persoane sunt: asocierea în scopul comiterii de fapte anticonstituţionale, abuz de putere, şantaj, spionaj-trădare, uzurparea de calităţi oficiale, înselăciune calificată cu consecinţa moţii unor victime ca efect al manipulării şi a propagandei negre, tuburarea liniştii şi ordinii publice, subminarea puterii în stat, prin acţiuni publice şi deplin conspirate, publicarea în mediul virtual de lozinci, chemari la arme, destabilizare, şi altele ce vor rezulza pe parcursul urmăririi penale. Având în vedere gravitatea acestor fapte şi impactul social şi economic semnificativ dacă nu se adoptă măsuri legale, se solicită organelor ablitate, să facă cercetări iar în situaţia în care se constată existenţa faptelor, se stabileşte autoratul, încadrarea juridică, vinovăţia şi prejudiciile materiale produse mebrilor contizanţi, persoanele comitente să fie trimise în judecată, cu aplicarea sechestrului asigurator asupra bunurilor dobândite ilicit, sau prin îmbogăţire fără justă cauză. Se cere dreptate şi justiţie în acest caz de atentat la siguranţa statului, la liniştea şi pacea socială.